Работна среща с „БДЖ – пътнически превози” ЕООД

  • image
  • image

На 6 ноември 2017г. се проведе работна среща между академичното ръководство на ВТУ „Тодор Каблешков“ и представители на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД. Ректорът проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова и двамата заместник ректори проф. дтн. инж. мат. Петър Колев и проф. д-р инж. Николай Георгиев бяха посрещнати от инж. Бойко Стоилов, директор „Подвижен железопътен състав“, инж. Методи Янев, директор „Оперативена дейност“ и г-жа Десислава Стоянова, директор „Човешки ресурси“.

На срещата бяха обсъдени възможностите за задълбочаване на традиционно добрите отношения и още по-активно сътрудничество между двете институции. Ще продължи съвместната работа по развитието на бъдещи общи проекти в областите, представляващи взаимен интерес. Двете страни се обединиха около мнението, че досегашната съвместна дейност и добрият диалог, са поставили една добра основа, която трябва да продължи да се надгражда.

Като доказателство за готовността на „БДЖ – Пътнически превози“ да подкрепя и подпомага високото ниво на професионално образование, бе заявена готовността на компанията да предлага стипендии на студенти на ВТУ „Тодор Каблешков“.

По време на срещата Ректорът проф. Даниела Тодорова официално връчи на представителите на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД почетен плакет на ВТУ като знак за успешното и ползотворно сътрудничество и затвърждаването на взаимополезните контакти между двете институции.

Снимки