Работна среща с Университета в Ниш, Сърбия

  • image

На 7 март 2018г. се състоя работна среща на академичното ръководство на ВТУ „Т. Каблешков“ с представители на Факултета по електроника в Университета в гр. Ниш, Сърбия – ръководителя на катедра „Теория на електротехниката” доц. Небойша Райчевич и доц. Ванче Бойков от катедра „Хуманитарни науки“. От страна на ВТУ присъстваха още проф. д-р Иван Миленов и доц. д-р Васил Димитров от катедра ”Електроснабдяване и електрообзавеждане в транспорта”.

 

На срещата бяха обсъдени възможностите за съвместно разработване и участие в проекти по международни програми в областта на висшето образование, както и бяха дискутирани варианти за академично и научно – изследователско сътрудничество между двата университета.