Работна среща по международен проект

  • image

ВТУ бе домакин на работна среща по международен проект “Повишаване на институционалния капацитет в корабоплаването по река Дунав, чрез стимулиране на съвместни транснационални компетенции и умения в областта на образованието и обществените услуги за развитие”, финансиран от ЕС по трансгранична програма за сътрудничество (Interreg Danube Transnational Programme Danube Skills). В мероприятието взеха участие  представители на водещия партньор по проекта от Румъния, представители от Изпълнителна агенция “Морска администрация” – гр. Русе и екипът от ВТУ в състав: проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова, доц. д-р  Симеон Ананиев, гл.ас. д-р Нина Гергова, гл.ас. д-р Петя Коралова и д-р Веселин Грозданов, всички от катедра “Икономика и счетоводство в транспорта”.

На срещата бяха отчетени изпълнените задачи по работните пакети до момента и бяха определени бъдещите задачи на всеки от партньорите.

Снимки