Работна среща с „Централна Енергоремонтна База“ ЕАД

  • image

На 12 февруари 2018 г. се проведе работна среща на академичното ръководство на ВТУ „Т. Каблешков“ с представителите на „Централна Енергоремонтна База“ ЕАД – инж. Иван Желязков – член на Съвета на Директорите, г-жа Лидия Симеонова – Ръководител отдел Човешки ресурси, инж. Емил Атанасов – Ръководител проекти в направление Трансформатори и инж. Кристиан Георгиев – възпитаник на ВТУ „Т. Каблешков“ от специалности „Технология и управление на транспорта“ и „Управление на проекти“ и по настоящем Ръководител Транспорт в компанията. От страна на училището, освен рeкторското ръководство, на срещата присъстваха и деканът на факултет „КЕТ“ проф. д-р инж. Георги Павлов и проф. д-р инж. Иван Миленов, ръководител катедра „Електроснабдяване и електрообзавеждане в транспорта“.

Централна Енергоремонтна База“ ЕАД е българска компания, специализирана в извършване на основни и аварийни ремонти на електроцентрали, цялостна, специализирана и производствена дейност за ремонт на мощни трансформатори, генератори, високоволтови електродвигатели, резервни части, транспорт на тежки товари, вибродиагостика и балансиране, контрол на металите и регулиране на парни турбини в енергетиката.

На срещата бяха обсъдени възможностите за задълбочаване на добрите отношения между двете институции в посока професионалното обучение и развитие на випускниците. С цел разширяване партньорството по отношение на теоретичното обучение и практическата подготовка на студентите, предстои подписването на договор за сътрудничество. Компанията се ангажира да организира за студентите тематични лекции и презентации с професионална насоченост, както и да приема наши възпитаници на практически обучения и стажове в своите бази.

Фирмата е разработила стипендиантска програма, насочена към бъдещите млади специалисти в сферата на електроенергетиката, осигуряваща възможност за професионална реализация в следните направления: Въртящи се електрически машини, Трансформатори, Високоволтова изпитателна лаборатория.