Публична лекция – 6.03.2018 г.

На 6 март 2018г. (вторник) от 14:30 часа в Малката аула (5103) на ВТУ „Т. Каблешков“ ще се проведе публична лекция на доц. д-р инж. Миряна Евтимова от катедра “Транспортна техника” на тема: “Влияние на биогоривата върху шумовото замърсяване на околната среда”. На доц. Евтимова официално ще бъде връчена диплома за академична длъжност „доцент“.