Публична лекция на проф. Симеон Ананиев

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

На 22.11.2018г.  във ВТУ “Т. Каблешков” се проведе публична лекция на проф. д-р инж. Симеон Ананиев от катедра “Икономика и счетоводство в транспорта” за придобиване на академична длъжност “професор”. Тема на лекцията: “Информационни логистични центрове и платформи при товарните жп центрове”.

Преди представянето на лекцията си проф. Ананиев получи лично от ректора проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова дипломата си за академичната длъжност „професор“, а зам.-ректорът проф. дтн инж.-мат. Петър Колев представи пред аудиторията неговата професионална биография.

Снимки