Публична лекция на проф. Красимир Кръстанов

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

На 04.12.2018г. във ВТУ “Тодор Каблешков” се проведе публична лекция на проф.д-р инж. Красимир Кръстанов от катедра ”Подемно-транспортни и строителни машини и системи” за придобиване на академична длъжност “професор”. Тема на лекцията: “Тенденции и анализ на пазара на строителна и подемно-транспортна техника”.

Преди представянето на лекцията си проф. Кръстанов получи лично от ректора проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова дипломата си за академичната длъжност „професор“, а зам.-ректорът проф. дтн инж.-мат. Петър Колев представи пред аудиторията неговата професионална биография.

Снимки