Публична лекция на проф. д-р инж. Димитър Димитров

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

На 15 ноември 2018г. се проведе публичната лекция на проф. д-р инж. Димитър Живков Димитров от катедра “Технология, организация и управление на транспорта“, който е и ръководител на “Университетски център за информационно и телекомуникационно обслужване“, за придобиване на академичната длъжност “професор“. Темата на лекцията беше:

“УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ В ИНФОРМАЦИОННИТЕ УСЛУГИ: РАЗВИТИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ”.

Преди представянето на лекцията си проф. Димитров получи лично от ректора проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова дипломата си за академичната длъжност „професор“, а зам.-ректорът проф. дтн инж.-мат. Петър Колев представи пред аудиторията неговата професионална биография.

На събитието присъстваха много колеги и гости, както и почти всички бивши ръководители на Електронния информационен център през годините на полувековното му съществуване, между които Стефан Бъчваров, Сергей Марков, Руско Вълков и Иван Киров.

Снимки