Публична защита на дисертационен труд

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

На 20 март 2017 г. във ВТУ „Тодор Каблешков” се проведе публична защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор” на маг. Стефан Цанков. Дисертацията е по научна специалност „Икономика и управление на транспорта”, област на висше образование 3. „Социални, стопански и правни науки”, професионално направление 3.8. „Икономика”. Темата е  „Преки чуждестранни инвестиции и влиянието им върху трудовия пазар”. Научен ръководител е ректорът на ВТУ «Тодор Каблешков» проф. д-р инж.-икон Даниела Тодорова.

          Научното жури е в състав:

          Проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова – ВТУ

          Проф. д-р Антоанета Кирова – ВТУ

          Проф. дн Мая Ламбовска – УНСС

          Проф. д-р Стефан Стефанов – НБУ

          Доц. д-р Цветан Коцев – Европейско висше училище по икономика и мениджмънт.

На събитието присъстваха много гости – преподаватели, студенти, колеги на дисертанта. Специален гост беше проф. Жак Вюрокс – декан на факултет „Социални науки” в Фламандски университет, Брюксел, Белгия, с когото д-р маг. Стефан Цанков работи над 15 години в Фламандския университет. Проф. Вюрокс изрази задоволство от видяното и сподели прекрасните си впечатления от транспортния университет.

This post is also available in: en English ( Английски)

Снимки