Връчване на удостоверения за специализация по „Публична администрация“

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

На 7 април 2021г. в зала „Тодор Каблешков“ на ВТУ бяха връчени удостоверения за специализация  на успешно завършилите участници в курс за следдипломна квалификация по „Публична администрация“, организиран от Центъра за следдипломна квалификация и продължаващо обучение към ВТУ. Курсът бе  проведен от преподаватели от катедра „Икономика и счетоводство в транспорта“. По време на обучението участниците придобиха основни теоретико-методологични знания за организацията и работата в държавната и местната администрация, в организациите за публични услуги и др. и усвоиха умения за работа с актуалните нормативни документи, информационните технологии в публичната администрация, управление на човешките ресурси, публични финанси, документооборот.

Курсистите проведоха допълнително теоретично и практическо обучение с Интегрирана компютърна система за фирмено управление EasyCheck в партньорство с фирма Адасофт, за което получиха сертификати, издадени от компанията.

Курсистите бяха поздравени за положените усилия в овладяване на тази специфична материя и получиха своите удостоверения и сертификати  от ректора проф. д-р Даниела Тодорова, зам.ректора по НИМД проф. д-р Красимир Кръстанов и декана на факултет „Транспортен мениджмънт“ проф. д-р Тодор Размов.

Снимки