Връчване на удостоверения за специализация по „Публична администрация“

VTU-public-administration 2022 2

На 12 май 2022г. в зала „Тодор Каблешков“ на ВТУ бяха връчени удостоверения за специализация  на успешно завършилите участници в курс за следдипломна квалификация по „Публична администрация“, организиран от Центъра за следдипломна квалификация и продължаващо обучение към ВТУ. Курсът бе проведен от преподаватели от катедра „Икономика и счетоводство в транспорта“. По време на обучението 18те участници придобиха основни теоретико-методологични знания за организацията и работата в държавната и местната администрация, в организациите за публични услуги и др. и усвоиха умения за работа с актуалните нормативни документи, информационните технологии в публичната администрация, управление на човешките ресурси, публични финанси, документооборот.

Курсистите бяха поздравени за положените усилия в овладяване на тази специфична материя и получиха своите удостоверения от ректора проф. д-р Даниела Тодорова, зам.ректора по НИМД проф. д-р Красимир Кръстанов и зам.декана на факултет “ТМ” доц. д-р Нина Гергова.

.

Снимки