ПРОЛЕТНО ПОЧИСТВАНЕ ВЪВ ВТУ

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

На 20 април 2018 г. се проведе традиционното пролетно почистване на района на ВТУ “Т. Каблешков“. Преподаватели и служители на училището почистиха от отпадъци, паднали клони и листа алеите, тревните площи, градинките и междусградните пространства. Освежен бе шадраванът пред Ректората, както и макетите на транспортни средства на територията на училището.

Специална благодарност бе изказана на фирмата за озеленяване, проектиране и поддръжка на градини „Съни Гардънс“, член на Президентски клуб България, за безвъзмездно извършеното озеленяване с цветя и декоративна растителност на зелените площи пред сградата на ректората.

Снимки