Планирани мероприятия по случай 100-годишния юбилей на ВТУ

м. Януари

13 януари – Патронен празник, откриване на честванията по повод стогодишнината на ВТУ „Тодор Каблешков“

М. Февруари

1 февруари – обявяване на ученически конкурс за проект на тема „Иновативни транспортни системи и технологии“

1 февруари – обявяване на конкурс за текст на химн на ВТУ „Тодор Каблешков“

10 февруари – обявяване на кампания за попълване фонда на библиотеката на ВТУ „Тодор Каблешков“ със специализирани и научни издания

м. Март

15 март – краен срок за участие в конкурса за текст на химн на ВТУ „Тодор Каблешков“

м. Април

Публични лекции на изтъкнати учени, обществени дейци, представители на частния сектор и държавната администрация

1 април – обявяване на победител в конкурса за текст на химн

11 април – Ден на отворените врати и обявяване на резултатите от ученически конкурс „Иновационни транспортни системи и технологии“

15 април – публична лекция на господин Румен Радев – Президент на Р България  на тема „Наука и иновации – еднопосочен билет за устойчиво развитие“

м. Май

1 май – посещение и участие в тържествата в Копривщица – родния град на Тодор Каблешков

10 май – Публична лекция на проф. Иво Христов – социолог и юрист, ПУ “Паисий Хилендарски”

12 май – Студентска научна конференция „Аз знам и мога“

20 май – спортен празник, междууниверситетски футболен турнир    

м. Юни

3 юни – Дипломиране на Випуск 2022, ОКС „магистър“

м. Септември – м. Октомври

1 септември – по случай 50-годишнината от откриването на Музея на ВТУ „Тодор Каблешков“ откриване на изложба, посветена на историята на училището

12 септември – откриване на стотната учебна година

Ден на кариерата „100 години специалисти за транспорта“

13 септември – Тържествено отбелязване 100 години ВТУ „Тодор Каблешков“

Факултетна конференция на Факултет „Транспортен мениджмънт“

Факултетна конференция на Факултет „Комуникации и електрообзавеждане в транспорта“

Факултетна конференция на Факултет „Техника и строителни технологии в транспорта“

.

Програмата е индикативна и подлежи на допълване и промени в зависимост от актуалната епидемична обстановка и обективните възможности на участниците да се включат в мероприятията.