Кандидатстудентска кампания 2022

Прием на документи за образователно-квалификационна степен „Бакалавърˮ

Уважаеми кандидатстуденти,
Документи за кандидатстване могат да бъдат подадени, както онлайн, така и на място във ВТУ "Т. Каблешков". За да подадете своите кандидатстудентски документи онлайн, е необходимо да имате диплома за завършено средно образование и заплатена кандидатстудентска такса.
>> Такси за обучение и административни услуги<<
Кандидатите придобили диплома за средно образование след 2008 г. НЕ подлежат на задължителен конкурсен тест по математика и могат да кандидатстват с оценките от ДЗИ /матура/.

Условия за кандидатстване:
1. Кандидатстуденти завършили средно образование в периода 2008 - 2022 г., могат да кандидатстват с:
- Оценка от ДЗИ /матура/ по български език и литература;
- Оценка от ДЗИ /матура/ по математика, физика, география и икономика, предприемачество или държавен изпит за придобиване на професионална квалификация.
2. Кандидатстудентите, чиято диплома за средно образование е издадена преди въвеждането на ДЗИ /2008 г./, следва да се явят на конкурсен тест по математика.
>>извадка от Н А Р Е Д Б А за приемане на студенти във Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ – София за учебната 2022/2023 г. <<

Необходими документи за кандидатстване:
1. Диплома за завършено средно образование /копие и оригинал/
2. Документ за заплатена кандидатстудентска такса;
3. Попълнено заявление по образец >> >>линк към заявлението<<.

>>ФОРМА ЗА ОНЛАЙН ПРИЕМ на документи за кандидатстване:<<
Указания за попълване на онлайн формуляр:

1. Моля попълнете формуляра, като имайте предвид, че полетата със звезда /*/, са задължителни!
2. Подредете избраните от Вас специалности, в желаната от Вас последователност, след това натиснете бутона „Записˮ и „Затвориˮ.
3. Прикачете четливо сканирана или снимана:
- Диплома за завършено средно образование;
- Платежен документ.
4. Проверете отново попълнените от Вас данни и натиснете „Записˮ.
5. На посочения от Вас имейл адрес, ще получите съобщение за успешна регистрация в платформата за онлайн кандидатстване.
6. След проверка на подадената от Вас информация, с втори e-mail, ще получите заявление с входящия Ви номер и/или талона за явяване на изпит с разпределението по сгради и зали.
7. В деня на конкурсния тест по математика /Важи за кандидатите, завършили средно образование преди 2008 г./, задължително трябва да се явите с разпечатан талон и документ за самоличност.

Балообразуване
>>извадка от Н А Р Е Д Б А за приемане на студенти във Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ – София за учебната 2022/2023 г. <<
Повече информация и съдействие ще получите на телефони:
+359 (2) 9709-230;
+359 (2) 9709 286;
+359 888 010 365;
+359 884 214 873;
или на e-mail:     ksk@vtu.bg

Бакалавърски програми

Магистърски програми

Важни дати

ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ СРОКОВЕ
1 Провеждане на предварителни кандидат-студентски тестове по математика:
1.1 месец Април -приемане на документи от 14.03 до 31.03.2022 г.
-провеждане на конкурсния тест по математика 02.04.2022 г. от 9:00 ч.
-обявяване на резултатите от теста 04.04.2022 г.
1.2 месец Юни -приемане на документи от 16.05 до 02.06.2022 г.
-провеждане на конкурсния тест по математика 04.06.2022 г. от 9:00 ч
-обявяване на резултатите от теста 06.06.2022 г.
2 Приемане на кандидатстудентски документи:
-във ВТУ „Тодор Каблешков“
- онлайн на сайта на ВТУ
-в бюрата на ЦКПИ

от 14.03 до 01.07.2022 г.
от 17.03 до 28.06.2022 г.
3 Провеждане на конкурсен тест по математика 05.07.2022 г. от 9:00 ч.
4 Обявяване на резултатите от конкурсния тест по математика 07.07.2022 г.
5 Обявяване на резултатите от първото класиране 12.07.2022 г.
6 Записване след първо класиране от 13.07 до 15.07.2022 г.
7 Обявяване на резултатите от второто класиране 19.07.2022 г.
8 Записване след второ класиране от 20.07 до 22.07.2022 г.
9 Обявяване на резултатите от третото, последно класиране 26.07.2022 г.
10 Записване след третото класиране от 27.07 до 29.07.2022 г.
11 Попълване на незаетите места
-обявяване на незаетите места

01.08.2022 г.
-подаване на документи от 02.08 до 05.08.2022 г.
-обявяване на резултатите 09.08.2022 г.
-записване от 10.08 до 12.08.2022 г.
12 Начало на учебната година 12.09.2022 г.
13 За кандидат-студенти, кандидатстващи за ОКС „магистър“:
1. За магистърски програми от летен семестър::
-приемане на документи -от 17.01 до 28.01.2022 г.
-класиране -01.02.2022 г.
-записване -от 02.02 до 04.02.2022 г.
2. За магистърски програми от зимен семестър:
-приемане на документи -от 16.05 до 30.08.2022 г.
-класиране -31.08.2022 г.
-записване -от 01.09 до 05.09.2022 г.

Video Tour

Мобилност

ВТУ „Тодор Каблешков” притежава Харта за висше образование, даваща възможност за студентска мобилност по програма Еразъм+ с продължителност от 3 до 12 месеца с цел:
-обучение в над 45 академични институции-партньори от Европа;
-практика (стаж) в партньорски организации от Европейския съюз.
Студентите, участващи в програма Еразъм+ получават безвъзмездна финансова помощ (грант) за осъществяване на мобилностите си в партньорските организации.

Подпомагане

Студентите на ВТУ „Тодор Каблешков” имат възможност за:
- студентско кредитиране от банки;
- стипендии за успех;
- евростипендии за успех и специални стипендии;
- специални облекчения за студенти: близнаци, полусираци, братя /сестри/, които едновременно са студенти във ВТУ "Тодор Каблешков" ползват 25% облекчение от семестриалната такса - важи само за редовна форма на обучение.
- награди;
- платени стажове.

Кариера

С цел подпомагане на студентите при професионалното им ориентиране и бъдещо кариерно развитие, в структурата на ВТУ „Тодор Каблешков” е създаден и функционира Център за кариерно развитие. Той изгражда и поддържа връзката между студентите и бизнеса и е партньор на редица компании в популяризирането на стажантските и стипендиантските им програми за работа със студенти, както и на възможностите за професионална реализация.
Завършилите ВТУ „Тодор Каблешков” са предпочитани специалисти и градят успешна кариера в:
-Метрополитен София;
-компании за градски транспорт;
-компании за железопътен транспорт;
-строителни и проектантски фирми;
-комуникационни и охранителни фирми;
-спедиторски и логистични фирми;
-фирми в областта на енергетиката;
-промишлени, машиностроителни, минно-добивни фирми;
-консултантски бюра;
-системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
-системата на Министерството на вътрешните работи.

Video Tour

Кампус

Университетският комплекс на ВТУ „Тодор Каблешков” е разположен в столичния квартал „Слатина” и предлага:
-сигурност чрез денонощна охрана;
-73 учебни, лекционни, компютърни и езикови зали;
-23 специализирани кабинета и 72 лаборатории;
-модерна аула с 200 места;
-богата библиотечна база с компютърни работни места;
-зала за тържествени чествания и концерти;
-студентски общежития за всички желаещи и студентски стол;
-кафе-клубове; студентски клуб;
-100% покритие с мрежов и безжичен интернет;
-игрища и зала за колективни спортове; тенис кортове; фитнес-зали;
-парково пространство за отдих; паркинг;
-удобен транспорт до центъра и ж.п. гари.

  • Адрес 1574, ул. "Гео Милев" 158, София
  • Кандидатстудентска информация:
    +359 (2) 9709-230
    +359 (2) 9709 286
    +359 (2) 9709 478
  • Факс +359 (2) 9709-242
  • E-mail vtu@vtu.bg