Ранен прием за учебната 2019-2020 година

Бакалавър, редовно обучение

1. Изберете специалност, която желаете да изучавате във ВТУ

2. Попълнете Е-ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РАНЕН ПРИЕМ, като прикачите допълнително описаните по-долу документи
>>>Е-ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РАНЕН ПРИЕМ<<

3. Подгответе за Е-заявлението Мотивационно писмо, в което споделете:
защо искате да учите във ВТУ, имате ли роднини или приятели завършили ВТУ, какво е вашето любимо занимание, други дейности (спорт, танци, музика, …). Може да ползвате онлайн-формата или да прикачите мотивационното писмо като DOC, DOCX, PDF или друг формат файл.

4. Приложете към Е-заявлението сканиран документ, удостоверяващ оценките Ви от 11-ти клас
(служебна бележка, уверение, справка)

5. Ако разполагате с такива, приложете към Е-заявлението други документи за вашите постижения и интереси:
сертификати, грамоти от участие в клубове, кръжоци, състезания и др., препоръки от фирми или институции.

6. Краен срок за ранен прием: 31.03.2019 г.
За резултатите ще бъдете уведомени до 05.04.2019 г.
Срок за внасяне на семестриални такси - при записване за студенти от 08.04 до 19.04.2019 г.
Записването за студент във ВТУ се финализира едва след:
– подаване на комплект документи по образец /на място във ВТУ/;
– представяне на диплома за завършено средно образование /след получаване/;
– заплащане на такса за обучение за първи семестър на учебната 2019/2020 г.
Кандидат-студентите, неучаствали в ранния прием, ще имат възможност да се включат в редовната кандидатстудентска кампания за 2019 г.

Кандидатстудентска кампания 2019

 • Приемът на студенти в ОКС “бакалавър” през 2019 г. е чрез Държавен зрелостен изпит по:
  1. Български език и литература (за всички специалности и форми на обучение)
  2. Математика
  3. Физика
  4. География (за специалности: Икономика на транспорта и Счетоводство и анализ в транспорта)
 • Конкурсни тестове по математика на:
  - 13.04.2019 г./ 01.06.2019 г./ 03.07.2019 г.
  ВТУ „Т. Каблешков” извършва прием на студенти без ограничения по пол и трайни физически увреждания.

 • Къде можете да подадете документи:
  - във ВТУ "Тодор Каблешков";
  - в Бюрата на Центъра за кандидатстудентска подготовка и информация (ЦКПИ);....още
  - през НАПС. ...още
 • Кандидатстудентската такса е в размер на 30 лв. и може да се плати:
  – в касата на Ректората на ВТУ „Тодор Каблешков”, ет. 3, ст. 35;
  - чрез POS – терминал в касата на ВТУ „Тодор Каблешков”;
  – по банков път на банкова сметка.
  Висше транспортно училище „Тодор Каблешков”
  БНБ ЦУ
  IBAN: BG48BNBG96613100128201
  BIC: BNBGBGSD

  Основание за плащане: кандидатстудентска такса на (трите имена, ЕГН)

Бакалавърски програми

Магистърски програми

Важни дати

Очаквайте скоро!!!

Video Tour

Мобилност

ВТУ „Тодор Каблешков” притежава Харта за висше образование, даваща възможност за студентска мобилност по програма Еразъм+ с продължителност от 3 до 12 месеца с цел:
-обучение в над 45 академични институции-партньори от Европа;
-практика (стаж) в партньорски организации от Европейския съюз.
Студентите, участващи в програма Еразъм+ получават безвъзмездна финансова помощ (грант) за осъществяване на мобилностите си в партньорските организации.

Подпомагане

Студентите на ВТУ „Тодор Каблешков” имат възможност за:
- студентско кредитиране от банки;
- стипендии за успех;
- евростипендии за успех и специални стипендии;
- специални облекчения за студенти: близнаци, полусираци, братя /сестри/, които едновременно са студенти във ВТУ "Тодор Каблешков" ползват 25% облекчение от семестриалната такса - важи само за редовна форма на обучение.
- награди;
- платени стажове.

Кариера

С цел подпомагане на студентите при професионалното им ориентиране и бъдещо кариерно развитие, в структурата на ВТУ „Тодор Каблешков” е създаден и функционира Център за кариерно развитие. Той изгражда и поддържа връзката между студентите и бизнеса и е партньор на редица компании в популяризирането на стажантските и стипендиантските им програми за работа със студенти, както и на възможностите за професионална реализация.
Завършилите ВТУ „Тодор Каблешков” са предпочитани специалисти и градят успешна кариера в:
-Метрополитен София;
-компании за градски транспорт;
-компании за железопътен транспорт;
-строителни и проектантски фирми;
-комуникационни и охранителни фирми;
-спедиторски и логистични фирми;
-фирми в областта на енергетиката;
-промишлени, машиностроителни, минно-добивни фирми;
-консултантски бюра;
-системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
-системата на Министерството на вътрешните работи.

Video Tour

Кампус

Университетският комплекс на ВТУ „Тодор Каблешков” е разположен в столичния квартал „Слатина” и предлага:
-сигурност чрез денонощна охрана;
-73 учебни, лекционни, компютърни и езикови зали;
-23 специализирани кабинета и 72 лаборатории;
-модерна аула с 200 места;
-богата библиотечна база с компютърни работни места;
-зала за тържествени чествания и концерти;
-студентски общежития за всички желаещи и студентски стол;
-кафе-клубове; студентски клуб;
-100% покритие с мрежов и безжичен интернет;
-игрища и зала за колективни спортове; тенис кортове; фитнес-зали;
-парково пространство за отдих; паркинг;
-удобен транспорт до центъра и ж.п. гари.

 • Адрес 1574, ул. "Гео Милев" 158, София
 • Кандидатстудентска информация:
  +359 (2) 9709-230
  +359 (2) 9709 286
  +359 (2) 9709 478
 • Факс +359 (2) 9709-242
 • E-mail vtu@vtu.bg