Награда за катедра „Транспортно строителство и съоръжения“

На 17 март 2017 г. Управителният съвет на „Национално сдружение – Общество на инженерите по железен път“ награди катедра  „Транспортно строителство и съоръжения“ от Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ за активно сътрудничество и подкрепа при провеждане на научно-практическите конференции и семинари. Грамотата получи ръководителят на катедрата проф. д-р инж. Майя Иванова, която потвърди ползотворното сътрудничество със сдружението, което обединява уменията и опита на инженерите по железен път в областта на науката и практиката.

This post is also available in: en English ( Английски)

Снимки