Презентация на “Балкантел” ООД в катедра “СОТС”

  • image
  • image
  • image

На 28 октомври 2020г. в лабораторията по “Технически средства за управление в осигурителни системи” на катедра “Съобщителна и осигурителна техника и системи” бе проведена презентация на фирма “Балкантел” ООД. Лабораторията е изградена с помощта на компанията и е оборудвана с високотехнологична апаратура, която се използва в обучението на студенти и докторанти от катедрата.

Представители на компанията се срещнаха със студенти от специалностите “Комуникационна и осигурителна техника” и “Комуникационна и компютърна техника и системи”. Д-р Людмил Иванов, председател на Управителния съвет на Асоциацията по железопътна сигнализация, автоматика, комуникация и индустрия (RASTIA) и г-жа Венцислава Трайкова, специалист човешки ресурси в
“Балкантел” ООД, запознаха студентите с дейността на компанията и им представиха възможностите за стажантски програми и работа.

Проф. д-р инж. Емилия Димитрова, р-л на катедра “Съобщителна и осигурителна техника и системи” благодари на гостите за полезната информация и за желанието на компанията да подпомага професионалното развитие на нашите студенти.

Снимки