Връчване на диплом за степен “доктор на науките” и награда за Преподавател на ВТУ

  • image
  • image

На 17 юни 2020 г. в зала”Тодор Каблешков”, на Академичен съвет на ВТУ, се състоя официалното връчване на диплом за научна степен „доктор на науките“ на доц. д-р инж. Добринка Борисова Атмаджова от катедра ”Транспортна техника”. Дипломата връчи ректорът проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова, а заместник ректорът по НИМД – проф. дтн инж.-мат. Петър Колев запозна присъстващите с професионалния и творчески път на колегата.

Заедно с получаването на дипломата си, доц. Атмаджова бе удостоена и с Награда на Ректора за Преподавател на ВТУ. Тя получи почетна статуетка и грамота, в знак на благодарност от страна на академичното ръководство за нейния дългогодишен всеотдаен труд на преподавател в катедра ”Транспортна техника”.

Снимки