Курс за следдипломна квалификация за специалност „Публична администрация“

ВТУ „Тодор Каблешков“ организира учебен курс за следдипломна квалификация по специалност „Публична администрация“. Курсът е предназначен за служители със средно/висше образование, работещи в публичния сектор, държавната администрация, международни и европейски институции, обществени и частни организации.

Курсът предоставя основни теоретико-методологични знания за организацията и работата в държавната и местната администрация, в организациите за публични услуги и др. Обучаемите придобиват умения за работа с актуалните нормативни документи, информационните технологии в публичната администрация, управление на човешките ресурси, публични финанси, документооборот и др.

Начало: 01 март 2021 г.

Продължителност на курса: 120 часа в рамките на две седмици..

Начин на провеждане: Обучението ще се провежда онлайн по предварително изготвен график, като занятията ще се провеждат след 16.00 часа.

Цена: 100.00 лв.

След успешно полагане на изпитите, обучаемите получават удостоверение за завършен курс.

При интерес за включване в курса, бихте могли да се обърнете за подробна информация към г-жа Цветанка Цупарска: e-mail: tzveti1970@abv.bg и тел.02/9709209 или GSM 0889239922.