Посещение на бизнес делегация от Китай

  • image
  • image
  • image
  • image

В резултат на признаване на компетенциите на ВТУ „Тодор Каблешков” и партньори в електротехнологиите, свързани с иновативни решения за интелигентен електротранспорт и основни елементи, на работно посещение на 26. 11. 2016 г. /събота/ в университета беше китайска бизнес делегация.

Участие в разговорите взеха ректорът Дхк проф. дтн инж.-мат. Петър Колев, зам.-ректорът по научноизследователската и международна дейност проф. д-р Даниела Тодорова, деканът на факултет „Комуникации и електрообзавеждане в транспорта” проф. д-р Иван Миленов, проф. Гишин, проф. дтн Христо Христов и представител на българската фирма „Миг 23”.

След запознаване с университета се проведе дискусия, свързана с иновативните решения, които предлага ВТУ „Тодор Каблешков” и партньорите му, презентирани от проф. Гишин.

Предстоят действия по внедряване на тези технически решения с висока ефективност в производствени предприятия в Китай, чиито представители бяха у нас.

This post is also available in: en English ( Английски)