Посещение на ученици от гимназия “Н. Корчев” в катедра СОТС

  • image
  • image
  • image

На 19.10.2018 г. в катедра „Съобщителна и осигурителна техника и системи“ се проведе среща с ученици от ПГ по железопътен транспорт „Никола Корчев” – София, специалност „Комуникационна и осигурителна техника“, 12 клас. Учениците бяха запознати от ръководителя на катедрата доц. д-р инж. Емилия Димитрова със специалностите, по които катедрата извършва обучение в ОКС „Бакалавър“. Бъдещите кандидат-студенти бяха подробно информирани за предимствата, които предлага нашето висше училище в образователен аспект, както и за възможностите за бъдеща професионална реализация. Беше проведена среща със студенти от ОКС „Магистър“, специалност „Комуникационна и осигурителна техника“, които също мотивираха випускниците да продължат образованието си във ВТУ „Тодор Каблешков”. По поставените от гостите въпроси дискутираха също доц. д-р инж. Ивайло Топалов и ас. д-р инж. Цветелина Симеонова. Учениците посетиха лабораториите на катедра „СОТС“ и останаха с прекрасни впечатления от материалната база и представените възможности за бъдещо развитие.

Снимки