ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО С ВИКОРС АД

  • image
  • image
  • image

На 28.02.2018 г. бе подписан договор за сътрудничество между ВТУ „Т. Каблешков” и „Викорс” АД – компания за провеждане на семинари и обучения в областта на глобалните стандарти на GS1, свързани с търговията, защита на интелектуалната собственост, управление на проекти, безопасни условия на труд и др.

 

На подписването от страна на ВТУ присъстваха ректорът проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова и функционалният декан проф. д-р Антоанета Кирова. „Викорс” АД бe представлявана от изпълнителния директор инж. Андон Пиперевски.

 

Основна цел на подписания договор за сътрудничество е осигуряването на възможност  за допълнителна професионална компетентност на студентите във ВТУ чрез провеждане на обучение в рамките на Глобалните стандарти GS 1, приложими в сферата на логистиката. Обучението ще се провежда под формата на отделни модули, по съгласувани график и учебна програма. На успешно завършилите обучението ще бъдат предоставени сертификати за допълнителна професионална компетентност.

 

Осигурявайки подобни обучения за  придобиване на специфични професионални компетентности, ръководството на университета се стреми да повиши конкурентоспособността на бъдещите бакалаври и магистри, завършващи своето образование във ВТУ „Т. Каблешков“ и да спомогне за тяхното по-успешно реализиране като висококвалифицирани специалисти в ключови сектори на икономиката на страната.

 

Снимки