Докторант Методи Атанасов на обмен в Китай

  • image
  • image
  • image

Маг. инж. Методи Атанасов е редовен докторант към катедра „Транспортно строителство и съоръжения“ във ВТУ. В момента той провежда обмен за период от два месеца с научноизследователска цел по дисертационния си труд в Технологичния университет в град Нингбо, Китай. Посещението е на база междуинституционално споразумение за двойно обучение на докторанти между двата университета. Научни ръководители на докторанта са проф. д-р инж. Майя Иванова от ВТУ „Тодор Каблешков“ и prof. Lue Zhongda от Технологичния университет в гр. Нингбо, Китай. Темата на дисертационния труд е „Оптимизация на системата за сигурност и надеждност на железния път“.

Докторантът е включен в изследователския екип на ректора prof. Lue Zhongda, с когото обсъжда проучванията и разработките по дисертацията си. Също така участва в представянето на презентации и комуникира с инфраструктурните компании Ningbo Rail Transit и China Zhongtie Major Bridge Reconnaissance & Design Institute.

Снимки