ПОСЕЩЕНИЕ ВЪВ ВТУ НА ГОСТИ ОТ ПЕТЕРБУРГСКИЯ ДЪРЖАВЕН УНИВЕРСИТЕТ ПО ТРАНСПОРТ

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

На 11 март 2019г. на посещение във ВТУ „Тодор Каблешков“ бяха гости от Петербургкия държавен университет по транспорт (Петербургский государственный университет путей сообщения ПГУПС). Проф. дн инж. Валерий Сапожников – академик на Руската академия по транспорт и заслужил деятел на науката на Русия и проф. дн инж. Александър Никитин – ръководител катедра „Автоматика и телемеханика на железопътния транспорт“ в ПГУПС бяха посрещнати от ректора проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова и двамата зам.ректори проф. дтн инж.-мат. Петър Колев и проф. д-р инж. Николай Георгиев. На срещата присъстваха и проф. дтн. инж. Христо Христов, Председател на Съвета на настоятелите на ВТУ и проф. д-р Мария Христова, зам.-декан на факултет „Комуникации и електроснабдяване в транспорта“.

На провелата се среща бяха представени последните новости в учебната и научно-изследователска дейност на двата университета и бяха обсъдени възможностите за задълбочаване и бъдещо разширяване на дългогодишното успешно сътрудничество между ВТУ и ПГУПС.

Пребиваването на гостите продължи с посещение на музея, разглеждане на учебно-техническата база на училището и работна дискусия с колегите им от катедра ”Съобщителна и осигурителна техника и системи” и представители на бизнеса от сферата на железопътния транспорт.

Снимки