Възможности за сътрудничество

На 06 март 2017 г. в хотел Metropolitan – София се проведе  среща на учредителите на международен консорциум, включващ клъстери от Франция, Италия, Испания и България  с новоприети членове, между които е и Клъстер „Зелен транспорт”, член на който е ВТУ „Т. Каблешков” . На срещата присъстваха ректорът на ВТУ проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова, зам.-ректорът по учебната дейност проф. д-р Николай Георгиев и доц. д-р инж. Симеон Ананиев – съпредседател на Клъстер „Зелен транспорт” – България.

На 07 март 2017 г., в рамките на срещата, ВТУ беше посетено от Мануел Херера – представител на консорциум Move clusters. По време на посещението бяха обсъдени възможностите за сътрудничество между ВТУ „Тодор Каблешков”, Клъстер „Зелен Транспорт” – България и международния консорциум от клъстери Move clusters. От страна на ВТУ участие в проведените разговори взеха проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова, проф. дтн инж.-мат. Петър Колев – съпредседател на Клъстер „Зелен Транспорт” – България и проф. д-р Николай Георгиев.

This post is also available in: en English ( Английски)

Снимки