Патентно ведомство – регистрация на ПОЛЕЗЕН МОДЕЛ

  • image
  • image

На 31.05. 2021г. в Патентното ведомство на Р. България бе регистриран ПОЛЕЗЕН МОДЕЛ с наименование: “Инерциална и навигационна измервателна система за оценяване състоянието на железопътна мрежа”. В екипа от изобретатели са представителите на ВТУ доц. д-р Емил Йончев от катедра ”Съобщителна и осигурителна техника и системи” и д-р инж. Емил Михайлов.

.

Поздравления за успеха на колегите!

Снимки