Участие на ВТУ „Тодор Каблешков” на изложение MACHTECH&INNOTECH 2017

 • image
 • image

В периода 4 – 7 април 2017 г. в Интер Експо Център – София, който е и организатор, се провежда СПЕЦИАЛИЗИРАНО МЕЖДУНАРОДНО ИЗЛОЖEНИЕ ЗА МАШИНИ, ТЕХНОЛОГИИ И ИНДУСТРИАЛНО ОБОРУДВАНЕ MACHTECH&INNOTECH 2017. Изложението представя:

 • металорежещи и металообработващи машини
 • машини и инструменти за повърхностна обработка
 • машини за закаляване и термообработка
 • технологии за заваряване
 • лазерни технологии
 • машинно проектиране
 • хидравлични и пневматични устройства и аксесоари
 • рециклиране и опазване на околната среда

InnoTech демонстрира нови технологични решения в следните области:

 • системи за индустриална автоматизация
 • индустриални мрежи и софтуер
 • 3D принтиране
 • електроника и роботика
 • качествен контрол и тестване
 • проектиране и консултации
 • развойна дейност.

ВТУ „Тодор Каблешков” присъства на изложението със свой щанд като образователна институция, обучаваща студенти и докторанти в редица от представените области. Целта е да се запознаят посетителите с образователните възможности на транспортния университет и научноизследователската дейност, която провежда.

This post is also available in: en English ( Английски)

Снимки