Участие на наш преподавател в XVI Mеждународен конгрес по материалознание

  • image
  • image

От 11.09.19г. до 13.09.19г. в гр. Варна се проведе  XVI международен конгрес по материалознание, организиран от НТС по „Машиностроене“, съвместно с висши училища и университети, сред които и ВТУ „Т. Каблешков“. В работата на конгреса със съвместен българо-руски доклад участие взе проф. Николай Тончев. Това бе поредна негова изява на престижния форум в съвместен колектив с колеги от Държавния авиационен университет в Русия. В рамките на сътрудничеството с руския университет бе договорено подготвяне на предложение за финансиране в областта на материалознанието за медицински цели. Подобна задача проф. Тончев разработи за Технологичния университет в гр. Далиан, Китай.


Снимки