Участие в международна конференция във Вранячка Баня, Р Сърбия

  • image
  • image

От 31 март до 02 април 2017 г във Вранячка Баня, Република Сърбия, се проведе ДВАНАДЕСЕТА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА „KNOWLEDGE WITHOUT BORDERS”(ЗНАНИЕ БЕЗ ГРАНИЦИ),  Организирана от ИНСТИТУТА ЗА МЕНИДЖМЪНТ НА ЗНАНИЕТО ( IKM ) – гр. Скопие, Р. Македония (Institute of knowledge management, Skopje Macedonia). В конференцията участва доц. д-р Валентина Станева от катедра”Икономика и счетоводство в транспорта”. Тя презентира доклад на тема “Справедливата стойност в счетоводната приблизителна оценка”, който породи интерес сред участниците, предвид специфичната и актуална тематика в счетоводната практика.

This post is also available in: en English ( Английски)

Снимки