Участие в конференция, посветена на 25-годишнината от установяване на дипломатически отношения между Република България и Република Азербайджан

Денят 15 май 2017 г. е свързан със значимо събитие. В Дома на Европа се проведе конференция, посветена на 25-годишнината от установяването на дипломатически отношения между Република България и Република Азербайджан, озаглавена „България и Азербайджан: 25 години дипломатически отношения. Перспективи за двустранно партньорство и многостранно сътрудничество”.

В последните години сътрудничеството между двете държави навлезе в качествено нов етап на по-задълбочено и взаимополезно развитие. Проведената днес конференция извади на показ нови идеи и инициативи за бъдещо партньорство в редица области на обществения и икономическия живот.

По лична покана на посланика на Република Азербайджан Нейно Превъзходителство г-жа Наргиз Гурбанова, във форума взеха участие представители на ВТУ „Тодор Каблешков” в лицето на ректора проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова и зам.-ректора по научноизследователската и международна дейност Дхк проф. дтн инж.-мат. Петър Колев. Те проведоха интересен и задълбочен разговор с г-жа Гурбанова, който протече в приятелска атмосфера и делови дух.  В него бяха обсъдени идеите за ползотворни контакти между двете институции и за тяхното практическо реализиране. Проф. Тодорова и проф. Колев разговаряха и с представители на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, като пряко бяха засегнати темите за развитието на транспортната инфраструктура и новите идеи за по-нататъшен просперитет на транспортното образование.This post is also available in: en English ( Английски)

Снимки