Наш преподавател на конференция «Transport Problems 2018», гр. Катовице, Полша

  • image
  • image

В периода 27-29 юни 2018 г. в гр.Катовице, Полша в Департамента по логистика и авиационни технологии към Транспортния факултет на Silesian University of Technology се проведе Х Международна научна конференция «Transport Problems 2018». От ВТУ “Т. Каблешков” участие в конференцията взе доц. д-р инж. Мирена Тодорова от катедра „Технология, организация и управление на транспорта”. Тя изнесе доклад на тема „GERT model of a technical station for determine the passenger trainset delay», който породи оживена дискусия и интерес сред участниците.

Снимки