Наш дипломант с отличие от Национален конкурс “Колю Фичето”

  • image


Йордан Владев, дипломант от катедра “Транспортно строителство и съоръжения”, бе отличен с трето място за “Най добър дипломен проект на магистър строителен инженер” на Националния конкурс за висше образование “Колю Фичето”, организиран от Научно-техническия съюз по строителство в България. Дипломната работа, с която випускникът е участвал в конкурса, е на тема “Проектиране на пътен възел на бул. “България”, ул. “Краков”, ул.” Беляковско шосе”, ул. “Полтава” и ул. “Освобождение” в гр. Велико Търново”, с научен ръководител проф. д-р инж. Валентин Николов.

Поздравления!