Откриване на работни кабинети на катедра “Икономика и счетоводство в транспорта”

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

На 13.01.2021г., в рамките на тържеството по случай Патронния празник на ВТУ, бяха официално открити нови работни кабинети за преподаватели към катедра «Икономика и счетоводство в транспорта».

Лентата бе прерязана от ректора проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова, ръководителя на катедрата доц. д-р Валентина Станева и доц. д-р Нина Гергова, зам.-ръководител на катедрата. Кабинетите са резултат от цялостно реконструиране на нефункциониращи сервизни помещения в 1-ви учебен корпус. Ремонтът и материално-техническото оборудване на стаите са финансово обезпечени със средства по проекти, в които участват представителите на катедрата, както и от дарения.

Снимки