Откриване на учебен кабинет на катедра “ПТСМС”

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

На 22.10.2019г. бе официално открит нов учебен кабинет по “Съоръжения с повишена опасност и хидротехнически съоръжения” към катедра ”Подемно-транспортни и строителни машини и системи”.

На откриването присъстваха много студенти и преподаватели от ВТУ, както и представители на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор – г-н Григор Къшов – главен директор на дирекция “Инспекция за държавен технически надзор” и г-н Димитър Гюров – началник на регионалния отдел за Западна и Централна България.

Лентата бе прерязана от ректора проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова, г-н Димитър Гюров от ДАМТН и декана на факултет ТСТТ проф. д-р инж. Красимир Кръстанов.

Проф. Кръстанов изрази задоволството си, че нашето училище е една от малкото образователни институции в България, подготвящи специалисти в областта на съоръжения с повишена опасност и хидротехнически съоръжения и благодари на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор за помощта, която оказват в процеса на обучение на нашите студенти.

Снимки