Откриване на нова лаборатория по “Технически средства за управление в осигурителни системи”

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

На 14.09.2020г., в рамките на тържеството по случай откриването на новата академична учебна година, във Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ бе официално открита специализирана лаборатория по “Технически средства за управление в осигурителни системи” към катедра “Съобщителна и осигурителна техника и системи”. Лабораторията е изградена с помощта на фирма Балкантел ООД и е оборудвана с високотехнологична апаратура, която ще бъде използвана в обучението на студенти и докторанти от специалностите “Комуникационна и осигурителна техника” и “Комуникационна и компютърна техника и системи”.

“Балкантел” ООД е водеща инженерингова компания – производител, системен интегратор и изпълнител на мащабни проекти от стратегическо значение за страната в сферата на телекомуникациите, навигацията и железопътната сигнализация.

Лентата бе прерязана от ректора проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова, д-р Петър Николов – заместник- министър на образованието и науката, инж. Никола Дурчев – търговски директор на “Балкантел” ООД и проф. д-р инж. Емилия Димитрова – ръководител катедра “Съобщителна и осигурителна техника и системи”. На събитието присъстваха д-р Людмил Иванов, председател на Управителния съвет на Асоциация по железопътна сигнализация, автоматика, комуникация и индустрия (RASTIA), инж. Борислав Аврамов – и.д. главен ревизор по безопасността на транспорта на НК „Железопътна инфраструктура“, преподаватели и студенти.

Проф. Емилия Димитрова благодари на фирма “Балкантел” ООД за дарението и изрази задоволството си, че нашето училище е една от малкото образователни институции, които разполагат с учебна зала, в която студентите могат на практика да се докоснат до подобна високоспециализирана техника в областта на управление в осигурителни системи.

Г-н Дурчев получи от ректора почетен плакет и грамота за принос в подобряване на учебно – практическата и материално-техническа база на ВТУ «Тодор Каблешков».

Снимки