Откриване на лаборатория по «Приложна геометрия и инженерна графика»

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

На 13.01.2021г., в рамките на тържеството по случай Патронния празник на ВТУ, бе официално открит нов учебен кабинет по «Приложна геометрия и инженерна графика» към катедра «Машинни елементи, материалознание и химия».

Лентата бе прерязана от ректора проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова, проф. д-р инж. Иван Коларов и гл.ас. д-р инж. Галина Петкова. Лабораторията ще бъде използвана в обучението на студенти и докторанти от специалностите „Автомобилна техника“, „Железопътна техника“, „Двигатели с вътрешно горене“, „Електроенергетика и електрообзавеждане“, „Технология и управление на транспорта“, Индустриален мениджмънт“, „Подемно-транспортни, пътни и строителни машини“, по дисциплините „Приложна геометрия и инженерна графика“ и „Основи на конструирането“.

Снимки