Официално откриване на зала „Тодор Каблешков”

  • image
  • image
  • image

На 18 септември 2017 г. по случай 95 годишнината на университета и 50 години от както той носи името на Тодор Каблешков, бе официално открита нова лекционна зала за 80 човека на името на Т. Каблешков.

На откриването присъстваха много гости и представители на ВТУ, а лентата бе тържествено срязана от Ректора проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова, заместник министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията г-н Велик Занчев, посланика на Република Азербайджан г-жа Наргиз Гурбанова и новоудостоения с титлата доктор хонорис кауза Флотилен адмирал проф. двн Боян Медникаров, Началник на Висшето военноморско училище «Н. Й. Вапцаров».

За да стане възможно изграждането на новата зала, бе изцяло реновиран вторият етаж на южното крило на корпус 5. Основно са ремонтирани помещенията на етажа, освежено е стълбището, подменени са дограмата, отоплителните тела и настилките в залата, обновени са прилежащите фоайета. Залата е напълно обзаведена с нова катедра, лекционни маси и столове, екран и мултимедиен проектор.

След тържественото откриване на залата Флотилен адмирал проф. двн Боян Медникаров произнесе публична лекция по повод удостояването му с почетното звание Доктор хонорис кауза на ВТУ «Тодор Каблешков». Академичното слово бе посветено на проблема за лидерството във висшето образование. Професор Медникаров потърси отговор на въпросите «Как да управлявам по-успешно?» и «Трябва ли ръководителят на една институция, подготвяща лидери, сам по себе си да бъде лидер?». Лекцията бе изслушана с голям интерес от гостите в залата и след края й бяха зададени допълнителни въпроси, касаещи взаимното сътрудничество между двата университета.

Снимки