Обявени конкурси за заемане на академични длъжности през 2020 г.

ВТУ “Т. Каблешков” – София, обявява конкурс за: Длъжност Област на висше образование Професионално Направление Срок по ДВ бр 58/ 30.06.2020 Публикувано в сайта Професор 5. „Технически науки” 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация /Транспортни технолигии/-1 бр. 3 месеца 23.06.2020г. Професор 5. „Технически науки” 5.7. Архитектура, строителство и геодезия /Фундиране/ – 1 бр. 2 месеца 23.06.2020г. Доцент 3. „Социални, стопански и правни науки” 3.8. Икономика /Управление на качеството/ – 1 бр. 2 месеца 23.06.2020г. Главен асистент 3. „Социални, стопански и правни науки” 3.8. Икономика /Спедиция/ – 1 бр. 2 месеца 23.06.2020г. Документи се подават в деловодството на ВТУ “Т. Каблешков”, кв. “Слатина”, ул. “Гео Милев” №158, За информация тел. 02/ 9709-209. ВТУ “Т. Каблешков” – София, обявява конкурс за: Длъжност Област на висше образование Професионално Направление Срок по ДВ бр 19/ 06.03.2020г. Публикувано в сайта Главен асистент 5. „Технически науки” 5.3. Комуникационна и компютърна техника /Моделиране и симулиране на комуникационни и компютърни системи/-1 бр. 2 месеца 24.02.2020г. Главен асистент 4. “Природни науки, математика и информатика” 4.5. Математика / Висша математика /  – 1 бр. 2 месеца 24.02.2020г. Документи се подават в деловодството на ВТУ “Т. Каблешков”, кв. “Слатина”, ул. “Гео Милев” №158, За информация тел. 02/ 9709-209.