Работна среща с представители на ОББ

  • image

На 16.02.2021 г. във ВТУ „Тодор Каблешков” се проведе среща между Ректора проф. д-р Даниела Тодорова и представителите на Обединена Българска Банка АД (ОББ) г-жа Нина Великова, Регионален мениджър София Изток и г-жа Вяра Методиева, Ръководител отдел „Управление на ключови партньорства“. От страна на ВТУ на срещата присъстваха още зам.ректорът проф. д-р Красимир Кръстанов и главният счетоводител г-жа Росица Йорданова.

Гостите представиха дейността и услугите на банката и предложиха оферта за комплексно банково обслужване за преподаватели, служители и студенти на ВТУ. Обсъдени бяха възможностите за сътрудничество между двете институции чрез участието на наши студенти в обучителни семинари, които биха им осигурили допълнителна професионална компетентност, както и включването на ОББ в различни инициативи и мероприятия, организирани от училището.