Oткриване на „Интердисциплинарна учебно-изследователска лаборатория по „Автомобилна техника”

  • image
  • image
  • image

На 21 декември 2016 г. се състоя откриване на „Интердисциплинарна учебно-изследователска лаборатория  по „Автомобилна техника” и „Техническа безопасност и екология” към катедра „Транспортна техника“. Проектът бе финансиран от ВТУ „Тодор Каблешков” по конкурс за научни изследвания в областта на транспортното образование  и транспортната наука  за  2016 година, със средства, предоставени целево от държавния бюджет. На поканата се отзоваха ректорът на ВТУ „Тодор Каблешков” проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова, преподаватели, студенти и гости от фирма Роберт Бош ЕООД.

Ръководителят на проекта, гл. ас. д-р инж., маг. биол. Миряна Евтимова представи информация за постигнатите цели на проекта и бъдещото развитие на лабораторията. От страна на фирма  Роберт Бош ЕООД бе изнесена презентация на тема „130 години Бош – история на успеха. От работилница до световен концерн“. Проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова изрази своето задоволство от сътрудничеството и връчи на г-н Панайот Николов, търговски директор на „Автомобилно оборудване“, „Свидетелство за дарение на учебни материали“. След презентациите беше проведена дискусия между студентите и представителите на Роберт Бош ЕООД.

This post is also available in: en English ( Английски)