Нов декан на факултет „Техника и строителни технологии в транспорта“ – доц. Миряна Евтимова

На 26 февруари 2021г. се проведе заседание на Общото събрание на факултет „Техника и строителни технологии в транспорта“. За декан на ф..

Работна среща с представители на Ташкентския държавен транспортен университет, Узбекистан

На 22 февруари2021 г. академичното ръководство на ВТУ „Тодор Каблешков“ проведе работна среща с гости от Международния колеж по индус..