Прием на документи за ОКС “магистър” за летен семестър на учебната 2020-2021 г.

Продължава приемът на документи за ОКС “магистър” от летен семестър за следните специалности: Технически надзор и експлоатация на ..