Преустановяване на присъствените учебни занятия във ВТУ “Тодор Каблешков”

На основание заповед на министъра на здравеопазването, с цел ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19 (коронавирус), ка..

Заповед на Ректора за предприемане на мерки с цел ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19 /коронавирус/

Предприемане на мерки с цел ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19 /коронавирус/…. За пълния текст на заповедта, на..

    Recent news