Опровержение от Висше транспортно училище “Тодор Каблешков” относно съобщена в медиите неточна информация

До Българска телеграфна агенция До печатни и електронни медии  ОПРОВЕРЖЕНИЕ от Висше транспортно училище „Тодор Каблешков”  Висш..