Заповед на ректора във връзка удължаване на обявеното извънредно положение

На основание на чл.14, ал.2 от Правилника за устройството и дейността на ВТУ “Тодор Каблешков” във връзка с решението  на Народното съ..

НОВА Заповед на ректора за мерките и действия по време на извънредното положение

На основание на чл.14 ал.2 от Правилника за устройството и дейността на ВТУ “Тодор Каблешков” във връзка с въведеното извънредно ..

    Recent news