НОВА Заповед на ректора за мерките и действия по време на извънредното положение

На основание на чл.14 ал.2 от Правилника за устройството и дейността на ВТУ “Тодор Каблешков” във връзка с въведеното извънредно ..

    Recent news