Търг за продажба на употребявани моторни превозни средства и друга техника

ВИСШЕ ТРАНСПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ” организира търг с явно наддаване за продажба на употребявани моторни превозни средст..