Промяна в графика на учебния процес

Провеждането на занятията за задочно обучение в периода 30.03 до 16.04.2020 г. се отменя поради обявеното извънредно положение. Същите се предвижда да започнат от 21.04.2020 г.
Отменя се подписването на дипломи за неопределно време.

За новите срокове ще бъдете уведомени допълнително.