Нов декан на факултет „Техника и строителни технологии в транспорта“ – доц. Миряна Евтимова

На 26 февруари 2021г. се проведе заседание на Общото събрание на факултет „Техника и строителни технологии в транспорта“.

За декан на факултет „ТСТТ“ бе избрана доц. д-р инж. Миряна Евтимова от катедра “Транспортна техника“, а за председател на Общото събрание на факултета – доц. д-р инж. Мира Зафирова от катедра „Транспортно строителство и съоръжения“.