НАЦИОНАЛНА СРЕЩА НА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ПРЕВОЗВАЧИ В БЪЛГАРИЯ

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

На 19.02.2019г. във ВТУ „Тодор Каблешков“ се проведе НАЦИОНАЛНА СРЕЩА НА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ПРЕВОЗВАЧИ В БЪЛГАРИЯ. Срещата бе организирана от Висшето транспортно училище „Т. Каблешков“, в ролята му на образователна институция с водещо значение в подготовката на кадри за железопътния транспорт в  страната. На мероприятието присъстваха представители на почти всички лицензирани железопътни превозвачи – Български Държавни Железници, Българска Железопътна Компания, Булмаркет-ДМ, Ди Би Карго България, Експрес сервиз, ДП „Транспортно строителство и възстановяване“, Рейл Карго Кериър България, “ТБД – Товарни превози”, Мини Марица-Изток, ДМВ Карго Рейл,  Газтрейд, Карго Транс Вагон България, Порт Рейл и Вагонен  завод-Интерком АД гр.Дряново.

От страна на ВТУ „Т. Каблешков“ на срещата присъства цялото академично ръководство, както и представители на катедри „Транспортна техника“, “Електроснабдяване и електрообзавеждане в транспорта”, “Технология, организация и управление на транспорта”, “Икономика и счетоводство в транспорта”.

Ректорът проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова приветства гостите и благодари на всички участници в срещата за готовността им съвместно да работят за поддържане и повишаване престижа на транспортния сектор на родната иконoмика.

Участниците в събитието дискутираха по редица актуални теми, споделиха предизвикателствата, пред които е изправен железопътният бизнес в страната и обсъдиха възможни решения за някои от съществуващите проблеми и затруднения в дейността на компаниите. Част от предложенията са свързани с изграждането на обща система за професионално обучение, създаването на експертен съвет за изготвяне на анализи и становища по различни казуси, възстановяването на дейността на Асоциацията на Българските железопътни превозвачи и др.

В края на срещата всички присъстващи компании бяха поканени за участие в организираното от ВТУ „Т. Каблешков“ традиционно транспортно изложение „Транстренд 2019“.
Националната среща на лицензираните железопътни превозвачи в България е първото по рода си мероприятие, инициирано и организирано от страна на образователна институция и целящо обединяване усилията на академичната общност и на заинтересованите компании в насока повишаване нивото на професионалната подготовка на кадрите, работещи в железопътния сектор.

This post is also available in: en English ( Английски)

Снимки