Наша делегация посети Китайската народна република

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

По покана на Ningbo University of Technology делегация на ВТУ „Т. Каблешков“ – проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова – ректор, проф. дтн инж.-мат.Петър Колев – зам. ректор по научната и международна дейност и проф.    д-р мат. Мария Христова – зам. декан  посети Китайската народна република за участие в 4 China Ningbo – CEEC – Conference on Education Cooperation and Exchanges in Ningbo. Делегацията взе активно участие в програмата на конференцията, където ректорът проф. Д. Тодорова изнесе доклад за учебната и  научноизследователска дейност  и развитие на нашият университет. Бяха договорени условия за обучение на студенти и докторантите с двойно ръководство – наши учени и учени от университета в Нингбо. Университетът ни участва със самостоятелен щанд на изложението за образователни услуги, който предизвика интерес и беше посетен от много студенти и представители на бизнеса и на други китайски университети. Беше ни отправена официална покана от г-н Huang Zhiming – Deputi Parti Secretary Director General на CRC Ningbo Municipal  Education Committee Ningbo Education Bureau за участие през следващата година в този научен форум.

Снимки