Наш професор на работно посещение в Китай

  • image
  • image
  • image
  • image

През месец април и май т.г. проф. Николай Тончев е на работно посещение в Технологичния университет в Далиян, Китай. На 28.04.18г. студенти от магистърския и докторантския клас на проф. Хай Хао изслушаха с интерес неговата лекцията „Ролята на материалознанието и информационните науки за определяне на оптимални технологични решения“. По време на престоя си в Китай проф. Тончев ще проведе 60 учебни часа упражнения в областите: планиране на експеримента, регресионен анализ, регресия с невронни модели, еднокритериална и многокритериална оптимизация и управление на качеството с метода на Тагучи. Упражненията са с практическа насоченост, ориентирани към магнезиеви сплави,изключително перспективен материал, използван в автомобилостроенето и авиацията.

Снимки