НАШ ПРОФЕСОР ИЗБРАН ЗА ЧЛЕН НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ФОНД “НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”

Проф. дтн Светослав Николов от Факултет Техника и строителни технологии в транспорта бе избран за член на Изпълнителния съвет на Фонд „Научни изследвания“, заедно с още 8 представители на други висши училища, БАН и хабилитирани учени.

В МОН са постъпили общо 46 предложения за номиниране на членове на Изпълнителния съвет на ФНИ от ръководствата на висшите училища, Българската академия на науките, Селскостопанската академия, Националния център по проблеми на общественото здраве и една номинация от пет хабилитирани учени.

За ВТУ „Тодор Каблешков” е голяма чест и гордост професор от нашия университет да бъде избран на тази отговорна позиция сред толкова много достойни представители на научната общност в България.